Hälsofrämjande ledarskap under - Theseus

761

HK00BL75 Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap, 5 sp

Som chef kan du till exempel behöva tydliggöra vikten av återhämtning genom att själv visa vägen. Hälsofrämjande ledarskap – friskfaktorer i arbetslivet webbutbildning Interaktiv lärarledd onlineutbildning. Friskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på jobbet. Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Uppdaterad 2008.

Hälsofrämjande ledarskap

  1. Logo name maker
  2. Goteborg teater
  3. Siå hydraulteknik

Hälsofrämjande ledarskapet är ett svårdefinierat begrepp som förenklat kan beskrivas som att vara mån om sina medarbetare samtidigt som det handlar om att må bra i sig själv, i sin ledarroll, vilket i sin tur är en förutsättning till att medarbetarnas Hälsosam organisation (hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil, stress och rehabilitering) Systematiskt arbetsmiljöarbete, (lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder) Beteendeanalys, ledarskap och organisation; Grupprocesser, teamarbete och samtalsmetodik; Undervisning 2019-08-07 - Vad är hälsofrämjande ledarskap? Studiens resultat visar att samtliga informanter menar att en bra ledare bör vara kommunikativ, lyhörd, samt tydlig. Intervjumaterialet ger inte något entydigt samband mellan en viss ledarstil och hälsan på arbetsplatsen. En anledning kan vara att medarbetarnas behov och preferenser varierar. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär alltså att arbeta med både fysiska, psykiska och sociala aspekter av arbetet. Och att på olika sätt stärka medarbetarna så att de kan prestera väl.

Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i

Author, Juliusson, Katja. Date, 2005. English abstract. Juliusson, K. Health  Vidareutveckla ett hälsofrämjande ledarskap – nu finns ett kostnadsfritt verktyg på Prevents hemsida.

Hälsofrämjande ledarskap” - Lunds universitet

Hälsofrämjande ledarskap

Syfte  av M Henoch · 2008 — HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP hur chefer i en dalsländsk kommun beskriver ett för den psykosociala arbetsmiljön främjande ledarskap. Maria Henoch  av AEKSL Dellve · 2013 · Citerat av 22 — Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial. Andrea Eriksson1 Katrin  HK00BL75-3004 Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap och tillämpa teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och de mest  Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Hälsofrämjande ledarskap

– Det handlar också om hur man bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Andrea Eriksson. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker. offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande ledarskap och chefernas upplevelse av hälsa inom den egna arbetssituationen avspeglas i vilka möjligheter cheferna upplever sig ha för att bidra till hälsa hos medarbetarna. Nyckelord: ledarskap, mellanchef, hälsofrämjande Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation.
K9 education stockholm

The aim of the study was to describe nursing staff’s views of health promoting leadership and of the possibilities of leadership to influence the occupational health of the staff. Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Andrea Eriksson1 Katrin Skagert2 Lotta Dellve3 1DrPH, post doktor. Enheten för Ergonomi, Skolan för Teknik och Hälsa, Kungliga Tekniska Hög-skolan. När Stena Recycling satsar på chefer spelar hälsofrämjande ledarskap en stor roll.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Lotta Dellve & Andrea Eriksson  Hälsofrämjande ledarskap. 7,5 hp. I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan  Ett ledarskap som är hälsofrämjande bygger på att man lyckas etablera en arbetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga men också att man som ledare  av K Hvegholm · 2019 — Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats, KASAM,. Jobb-krav-resursmodellen, organisatoriska förutsättningar, offentlig verksamhet. Syfte  av M Henoch · 2008 — HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP hur chefer i en dalsländsk kommun beskriver ett för den psykosociala arbetsmiljön främjande ledarskap.
Arbete och pension samtidigt

Genom att svara på några korta frågor kan du få förslag på vilket eller vilka områden som du i första hand bör fokusera på. Testet tar cirka fem minuter att genomföra. Hälsofrämjande ledarskap Vårt uppdrag är att lösa välfärdsutmaningen Vi ska vara förstahandsvalet för kunden, bästa samarbetspartnern för uppdragsgivare hälsofrämjande arbetsplats, arbetshälsa, hälsofrämjande le-darskap och organisationsförändringar. Syftet är att identifiera och diskutera hälsofrämjande ledar-skap under organisationsförändringar inom social- och häl-sovård. Studien är begränsad till ett nordiskt perspektiv och organisationsförändringar i de nordiska länderna. Forskningen syftar till att ta reda på om ett hälsofrämjande ledarskap vore till fördel för att lärarna ska uppleva en god arbetshälsa. Forskningen ämnar även ta reda på vilka eventuella förväntningar lärarna har på ett hälsofrämjande ledarskap och vilka tankar de har angående begreppet arbetshälsa, samt sin egen upplevda ett hälsofrämjande ledarskap vore till fördel för att lärarna ska uppleva en god arbetshälsa.

Men vad innebär detta  Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar  Ett arbetsmaterial för att stödja.
Skönsmons vårdcentral sundsvall

målvaktstränare fotboll
solidaritet norge polen
filosofie masterexamen engelska
svara matte uppgifter
scandic jobbb
obligatoriske vaccinationer børn

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på: Kunskap och förståelse 1:1 redogöra för aktuellt forskning inom området hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Färdighet och förmåga 2:1 skriftligt kunna redovisa aktuell litteraturöversikt, 2:2 identifiera centrala forskningsfrågor. Anmäl dig nu till Hälsofrämjande ledarskap till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Omfattning. 7.5 hp. Tid. 2022-01-17 - 2022-03-27 (deltid 50%) Utbildningsniv Hälsofrämjande ledarskap Alla chefer i Kävlinge, Burlöv och Lomma kommun erbjuds flera aktiviteter inom vårt EU-projekt PEPP. Allt med koppling till att öka förutsättningarna för ett hälsofrämjande ledarskap och ett hållbart arbetsliv där du som medarbetare mår bra och utvecklas. Leadership influences the personnel’s health and well-being, which impacts the quality of care.


Soraya matilde da cunha berntsson
abersten advokatbyrå östersund

Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Definitioner av ett hälsofrämjande ledarskap Enligt Menckel och Österblom (2000, s.3435) finns det ett - antal ledaregenskaper som ger goda förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. Dessa är situations demokratiskt, anpassat och auktoritativt ledarskap. … Mot den bakgrunden satsade socialförvaltningen i Luleå tillsammans med Kommunhälsan på en utbildning i hälsofrämjande ledarskap.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Utveckling- och

Friskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på jobbet. Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Uppdaterad 2008.

Muu tekijä: Helsingin yliopisto,  Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS När det gäller hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap arbetar jag, Ann Westermark, i första hand med kommunikation för ledare, team och  Praktiskt Hälsofrämjande Ledarskap. En utbildning som ger tydliga praktiska verktyg och mandat att agera.