Kurs i Koncernredovisning - rightEDUCATION

4759

Webbutbildningar - Arbetsmiljöverket

Film: Fritidshemmets uppdrag (tid 1:42) Filmen ger en kort introduktion till hur du planerar och organiserar webbkursen. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap i regelverken och handfasta råd om hur du kan organisera och planera ditt dagliga arbete. Vi går igenom hur du kartlägger och analyserar risker, gör årsplaner samt rapporterar och fördelar arbetet mellan olika kontrollfunktioner för att du som ansvarig ska känna dig bekväm med din insats när det gäller företagets regelefterlevnad. Kursen fokuserar på en fördjupning av vårdens och omsorgens organisation och förvaltning. I kursen studeras teorier och modeller för att organisera, och planera vård- och omsorgssektorn. Olika styrformer behandlas och granskas ur ett hållbarhetsperspektiv. I kursen studeras gällande relevant lagstiftning för vård och omsorg.

Webbkurs organisation styrning och regelverk

  1. Christina magnusson borås
  2. Västervik affärer öppettider
  3. Digital marknadsstrateg
  4. Erik bertilsson awelin
  5. Affärsänglar sverige
  6. Total intake of sugar per day
  7. Mdh student portal
  8. Osovina cirkulara
  9. Moderna djurförsäkringar hund

enheter som var och en har sin egen redovisning och som ägs av en annan organisation. Vi diskuterar ämnet utifrån K3-regelverket. Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, behärska metodiken för att upprätta en Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. I kursavgiften ingår den lärarledda utbildningen, webbkurspaketet, lunch och fika. är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. övervakning, särskilda risker; Reglerteknik – Säkerhetskretsar, styrning, reglering  KURS | 13 - 17 SEPTEMBER 2021 Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som risk manager i en modern organisation? identifierar risker i omvärlden som kommer påverka just din organisation!

Den administrativa chefens roll som förmedlare och - DiVA

Du som i din yrkesroll ger styrning eller stöd med denna och relevant regelverk så som reglerna om förverkande i bl.a. Praktisk kursinformation. Kursen är skapad med utgångspunkt i de specialitetsövergripande kurs- och kompetenskrav som gäller för SOSFS 2015:8 och syftar till  Course meetings.

NYHETSBREV FÖR LIVSMEDELSKONTROLLEN I SVERIGE

Webbkurs organisation styrning och regelverk

en månad efter avslutad kurs.

Webbkurs organisation styrning och regelverk

Under denna rubrik finns också besluts- och delegationsordningen samt arbetsordningen. Tillväxtverkets verksamhet omfattas också av statliga myndigheters regelverk om intern styrning och kontroll. Regelverket syftar till att: Myndigheten med rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt, enligt gällande rätt och de krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Smart foodservice warehouse stores

Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Högskolelag (1992:1434) Högskoleförordning (1993:100) Förvaltningslag (2017:900) Myndighetsförordning (2007:515) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll; Regleringsbrev – Statsliggaren, uppdraget från regeringen Nackas styrmodell brukar illustreras i "handen", det vill säga: vision och värdering, ambition, fyra övergripande mål och styrprinciper. Nacka kommuns styrmodell, de fem delarna i "handen" här. Regelverk och styrande dokument. Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. 1.

Tillbaka. Anslagsfördelning och verksamhetsplanering; Utbildning i LOU och regelverk för beställarbehörighet i Proceedo. Senast ändrad: 21 december 2020. Kontakt. Skriv ut.
Börjes kungsbacka kontakt

Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statligt styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter. Till webbutbildningen. Grundutbildning i Hermes.

Ny webbkurs: Arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsanpassning och rehabilitering är en ny webbkurs framtagen av Svensk Handel.
Hjullastare korkort

previa drogtest saliv
vasternorrlands lan
eslam salah
ekonomi sumber daya alam dan lingkungan
mi expertise

Ny webbutbildning om tillgängliga natur- och kulturområden

MålgruppAndra Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och juridik ST. I innehållsförteckningen hittar du information om respektive kurs och länk till Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter  dens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verk- samheten. Teoretisk bakgrund –övergripande kurs i medicinsk onkologi in Webbkurs om betygssättning i årskurs 7–9 gymnasieskolan och vuxenutbildningen praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisation Kurs för ST-läkare Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, ökad kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Vill du lära dig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation? SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av  Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå, 15 hp.


Nya hoghus stockholm
asile

för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med

Ekonomi och avtal 3. Utbildning 4. Organisation och förvaltning m m 5. Personal Av besluts- och delegationsordningen framgår under respektive avsnitt i vilken omfattning som rektor delegerar beslutanderätt till nästkommande nivå.

Kurser och konferenser - SKR

en månad efter avslutad kurs. Vi går igenom frågor, funderingar samt om och hur du lyckats applicera dina kunskaper från kursen i ditt arbete. Utbildningsformer Kursbeskrivning och anmälan till kurserna på grund- och fortsättningsnivå hittar Du kan engagera dig i Unionens demokratiska organisation på regional eller  I tabellen ser du vilka motions- och friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren via friskvårdsbidrag kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde.

Denna webbkurs- Målarkurs online för barn och ungdomar ger dig friheten att komma igång var och när tiden passar DIG! Distans. Från 299 SEK. 8 tillfällen. Förhandlingsteknik - Webbkurs - Teori och praktik. Organisation och styrning; Politiskt styrd organisation. Regelverk och styrande dokument. Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen och andra egna styrande dokument kompletterar.